از خواب میپرم

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : چه آغازی بخوانید :
چه اغازی چه انجامی چه باید بود چه باید شددر این گرداب وحشت زا چه امیدی چه پیغامی کدامین قصه  شیرین برای کودک فردا زمین از غصه میمیرد گل از باد زمستانی شعور شعر ناپیدا در این مرداب انسانی همه جا سایه و از خواب میپرم...ادامه مطلب
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30

چکیده : ... با عنوان : کوک کن ساخت خویش بخوانید :
كوك كن ساعتِ خویش !اعتباری به خروسِ سحری، نیست دگردیر خوابیده و برخاسـتنـش دشـوار استكوك كن ساعتِ خویش !كه مـؤذّن، شبِ پیـشدسته گل داده به آب و در آغوش سحر رفته به خوابكوك كن ساعتِ خویش !شاطری نیست در از خواب میپرم...ادامه مطلب
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30

چکیده : ... با عنوان : وصیت نامه بخوانید :
بعد مرگم نه به خود زحــمت بسیار دهید نه به من بر سـر گور و کفن آزار دهید نه پی گورکن و قاری و غسال رویـــد نه پی سنگ لحد پــول به حجار دهید به که هر عضو مرا از پس مرگــ از خواب میپرم...ادامه مطلب
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30

چکیده : ... با عنوان : خوش به حالشان بخوانید :
خوشا به حال مسافرکشان میدان آزادی که چه آزادانه فریاد میزنند آزادی آزادی
از خواب میپرم...
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30

چکیده : ... با عنوان : رئیس بخوانید :
گفتید رفیقتان شما را نشناخت !؟

شد مثل غریبه؟ آشنا را نشناخت؟

این مسئله ای نیست یکی درجایی

وقتی که رئیس شد خدا را نشناخت

 

خلیل جوادی

از خواب میپرم...
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30

چکیده : ... با عنوان : من که تسبیح نبودم... بخوانید :
من که تسبیح نبودم ، تو مرا چرخاندیمشت به مهره ی تنهایی منپیچاندیمهر دستان تو دنبال دعاییمی گشتبارها دور زدی ذهن مرا گرداندیذکرها گفتی و بر گفته ی خودخندیدی ...از همین نغمه ی تاریک مرا ترساندیبر لبت نا از خواب میپرم...ادامه مطلب
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30

چکیده : ... با عنوان : غزل ... بخوانید :
اصلا چرا دروغ، همین پیش پای تو گفتم که یک غزل بنویسم برای تو احساس می کنم که کمی پیرتر شدم احساس می کنم که شدم مبتلای تو برگرد و هر چقدر دلت خواست بد بگو دل می دهم دوباره به طعم صدای تو از قول من بگو از خواب میپرم...ادامه مطلب
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30

چکیده : ... با عنوان : خورشیدِ پشتِ پنجره‌ی پلک‌های من بخوانید :
خورشیدِ پشتِ پنجره‌ی پلک‌های من من خسته‌ام! طلوع کن امشب برای من می‌ریزم آن‌چه هست برایم به پای تو حالا بریز هستی خود را به پای من وقتی تو دل‌خوشی، همه‌ی شهر دل‌خوشند خوش باش هم به جای خودت هم به جای از خواب میپرم...ادامه مطلب
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30

چکیده : ... با عنوان : از خواب میپرم بخوانید :
[ از خواب ها پرید، از گریـه ی شدید اما کسی نبود ... اما کسی ندید ... ] از خواب می پرم ، از گریه ی زیاد از یک پرنده کـه خود را به باد داد از خواب می پری از لمس دست هاش و گریـــــه می کنـــــی زیــر ِ پ از خواب میپرم...ادامه مطلب
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30

چکیده : ... با عنوان : برای شادی روحم کمی غزل لطفا بخوانید :
برای شادی روحم کمی غزل لطفا دلم پر از غم و درد است، راه حل لطفا   همیشه کام مرا تلخ می کند دنیا به قدر تلخی دنیای تان، عسل لطفا !   مرا به حال خودم ول کنید آدم ها فقط برای کمی گریه لا اقل، لطفا   کسی از خواب میپرم...ادامه مطلب
ما را در سایت از خواب میپرم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:30